JM Financial Services - шаблон joomla Создание сайтов
 • inex-slide-01
 • inex-slide-02
 • inex-slide-03

Poštovani Akcionari,

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 19.06.2018. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama "Homolje AD".

U dokumentaciji koja je prilog ovog obaveštenja možete naći sve potrebne infomracije o Skupštini.

 1. Pozivnica za Skupštinu Akcionara
 2. Bilans stanja za Homolje za 2017
 3. Bilans uspeha za Homolje za 2017
 4. Godisnji izvestaj o poslovanju 2017
 5. Izvestaj nezavisnog revizora
 6. Izvestaj o radu odbora direktora
 7. Statisticki izvestaj za Homolje za 2017
 8. Zapisnik sa proslog sastanka
 9. Predlog Odluke I deo
 10. Predlog Odluke II deo
 11. Predlog Odluke III deo

Homolje AD