JM Financial Services - шаблон joomla Создание сайтов
 • inex-slide-01
 • inex-slide-02
 • inex-slide-03

Poštovani Akcionari,

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 24.06.2015. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama "Homolje AD".

U dokumentaciji koja je prilog ovog obaveštenja možete naći sve potrebne infomracije o Skupštini.

 1. Dnevni red za skupštinu
 2. Bilans stanja
 3. Bilans uspeha
 4. Godišnji izveštaj o poslovanju
 5. Izjava HOMOLJE
 6. Izveštaj nezavisnog revizora
 7. Izveštaj o promenama na kapitalu
 8. Izveštaj o tokovima gotovine
 9. Nepomena uz izveštaj
 10. Predlog odluke revizora
 11. Predlog odluke o poslovanju
 12. Predlog o raspodeli dobiti
 13. Zapisnik sa sednice HOMOLJE

Homolje AD