JM Financial Services - шаблон joomla Создание сайтов
  • inex-slide-01
  • inex-slide-02
  • inex-slide-03

Poštovani Akcionari,

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 27.06.2022. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama "Homolje AD".

U dokumentaciji koja je prilog ovog obaveštenja možete naći sve potrebne infomracije o Skupštini.

  1. Pozivnica za skupštinu
  2. Zapisnik sa predhodne skupštine
  3. Bilans Uspeha za 2021. godinu
  4. Bilans Stanja ya 2021.godinu
  5. Izveštaj nezavisnog revizora
  6. Izveštaj o radu direktora za 2021. godinu

Homolje AD