Index of /akcionari

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[  ]22_06_27_2_zarisnik.pdf2022-06-01 00:00 604K 
[  ]22_06_27_3_bilans_uspeha.pdf2022-06-01 00:00 1.5M 
[  ]22_06_27_4_bilans_stanja.pdf2022-06-01 00:00 2.5M 
[  ]22_06_27_5_izvestaj_nezavisnog_revizora.pdf2022-06-01 00:00 2.5M 
[  ]22_06_27_6_o_radu_odbora_direktora_za_2021.pdf2022-06-01 00:00 553K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 01.JPG2015-03-20 15:58 237K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 02.JPG2015-03-20 15:58 291K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 03.JPG2015-03-20 15:58 192K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 04.JPG2015-03-20 15:58 59K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 05.JPG2015-03-20 15:58 210K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 06.JPG2015-03-20 15:58 242K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 07.JPG2015-03-20 15:58 180K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 08.JPG2015-03-20 15:58 71K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 09.JPG2015-03-20 15:58 244K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 10.JPG2015-03-20 15:58 280K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 11.JPG2015-03-20 15:58 294K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 12.JPG2015-03-20 15:58 129K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 13.JPG2015-03-20 15:58 285K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 14.JPG2015-03-20 15:58 214K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 15.JPG2015-03-20 15:58 283K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 16.JPG2015-03-20 15:58 259K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 17.JPG2015-03-20 15:58 272K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 18.JPG2015-03-20 15:58 235K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 19.JPG2015-03-20 15:58 241K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 20.JPG2015-03-20 15:58 194K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 21.JPG2015-03-20 15:58 280K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 22.JPG2015-03-20 15:58 299K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 23.JPG2015-03-20 15:58 334K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 24.JPG2015-03-20 15:58 338K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 25.JPG2015-03-20 15:58 300K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 26.JPG2015-03-20 15:58 89K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 27.JPG2015-03-20 15:58 203K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 28.JPG2015-03-20 15:58 274K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 29.JPG2015-03-20 15:58 273K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 30.JPG2015-03-20 15:58 231K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 31.JPG2015-03-20 15:58 182K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 32.JPG2015-03-20 15:58 102K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 33.JPG2015-03-20 15:58 92K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 34.JPG2015-03-20 16:00 205K 
[IMG]23-06-2014 Resize of 35.JPG2015-03-20 15:59 121K 
[IMG]23-06-2014 fin. izvestaj 2014.JPG2015-03-20 15:59 372K 
[IMG]23-06-2014 ras. dobiti 2014.JPG2015-03-20 16:00 410K 
[  ]23-06-2014 zapisnik.pdf2015-03-20 15:59 2.7M 
[  ]29-04-2013 Godisnji izvestaj AD Homolje Zagubica za 2012.pdf2015-03-20 15:59 17M 
[  ]29-04-2013 Izve■taj sa redovne skup■tine akcionara - Homolje.pdf2015-03-20 15:58 8.1K 
[  ]29-04-2013 Zapisnik sa Skupstine Akcionara.pdf2015-03-20 15:58 17K 
[  ]190618_bilans_stanja_homolje.pdf2018-06-04 21:48 6.0M 
[  ]190618_bilans_uspeha_homolje.pdf2018-06-04 21:48 3.5M 
[  ]190618_godisnji_izvestaj_o_poslovanju.pdf2018-06-04 21:49 2.0M 
[  ]190618_izvestaj_nezavisnog_revizora.pdf2018-06-04 21:49 2.3M 
[  ]190618_izvestaj_o_radu_odbora_direktora.pdf2018-06-04 21:49 935K 
[  ]190618_poziv.pdf2018-06-04 21:49 622K 
[  ]190618_predlog_odluke_homolje0.pdf2018-06-11 13:09 336K 
[  ]190618_predlog_odluke_homolje1.pdf2018-06-11 13:09 344K 
[  ]190618_predlog_odluke_homolje2.pdf2018-06-11 13:09 340K 
[  ]190618_statisticki_izvestaj_homolje.pdf2018-06-04 21:49 6.7M 
[  ]190618_zapisnik_homolje.pdf2018-06-04 21:49 1.1M 
[  ]190619_0_pozivnica.pdf2019-06-07 22:51 635K 
[  ]190619_1_usvajanje_zapisnika_sa_predhodne_sednice.pdf2019-06-07 22:51 1.7M 
[  ]190619_2_razmatranje_i_usvajanje_finansijskih_izve┼ítaja.pdf2019-06-07 22:51 12M 
[  ]190619_3_razmatranje_i_usvajanje_izve┼ítaja_nezavisnog_revizora.pdf2019-06-07 22:51 4.1M 
[  ]190619_4_razmatranje_i_usvajanje_godi┼ínjeg_izve┼ítaja_ad_homolje.pdf2019-06-07 22:51 330K 
[  ]190619_5_dono┼íenje_odluke_o_raspodeli_ostvarene_dobiti.pdf2019-06-07 22:51 353K 
[  ]190619_6_izve┼ítaj_o_radu_odbora_direktora.pdf2019-06-07 22:51 1.0M 
[  ]190619_7_razmatranje_i_usvajanje_odluke_o_razre┼íenju_i_imenovanju_─Źlanova_odbora_direktora.pdf2019-06-07 22:51 395K 
[  ]200617_homolje_binasi_2016.pdf2017-07-17 08:33 15M 
[  ]200617_homolje_izvestaj_revizora.pdf2017-07-17 08:33 306K 
[  ]200617_homolje_odluke.pdf2017-07-17 08:33 3.2M 
[  ]200617_homolje_poziv_za_skupstinu.pdf2017-05-30 00:20 682K 
[  ]200617_homolje_zapisnik_sa_21_10_2016.pdf2017-05-30 00:20 1.6M 
[  ]200703_bilans_stanja.pdf2020-06-26 20:14 2.2M 
[  ]200703_bilans_uspeha.pdf2020-06-26 20:14 1.3M 
[  ]200703_izvestaj_nezavisnog_revizora.pdf2020-06-26 20:14 1.8M 
[  ]200703_pozivnica.pdf2020-06-26 20:14 309K 
[  ]200703_predlog_odluke_izvestaj_revizora.pdf2020-06-26 20:14 170K 
[  ]200703_predlog_odluke_ostvarena_dobit.pdf2020-06-26 20:14 173K 
[  ]200703_predlog_odluke_usvajanje_finansijskog_izvestaja.pdf2020-06-26 20:14 169K 
[  ]200703_zapisnik.pdf2020-06-26 20:14 1.1M 
[  ]211016-pozivnica.pdf2016-10-03 14:18 664K 
[  ]211016-predlog-odluke.pdf2016-10-03 14:18 642K 
[  ]211016-zapisnik 1.pdf2016-10-03 14:18 797K 
[  ]211016-zapisnik 2.pdf2016-10-03 14:18 804K 
[  ]211016-zapisnik 3.pdf2016-10-03 14:18 823K 
[  ]211016-zapisnik 4.pdf2016-10-03 14:18 507K 
[  ]211016_vadredna_sednica_homolje_izvestaj.pdf2016-11-08 17:28 634K 
[  ]220302_odluka_o_razreÜenji_i_imenovanju_clanova_odbora.pdf2022-02-19 11:46 172K 
[  ]220302_odluka_o_razreÜenju_i_imenovanju_direktora.pdf2022-02-19 11:46 167K 
[  ]220302_odluka_o_razresenju_i_imenovanju_clanova_odbora.pdf2022-02-19 11:46 172K 
[  ]220302_odluka_o_razresenju_i_imenovanju_direktora.pdf2022-02-19 11:46 167K 
[  ]220302_odluka_o_sazivanju_vanredne_sednice.pdf2022-02-19 11:46 307K 
[  ]220302_zapisnik.pdf2022-02-19 11:46 880K 
[  ]220621_bilans_uspeha.pdf2021-06-21 10:43 1.5M 
[  ]220621_blisans_stanja.pdf2021-06-21 10:43 2.6M 
[  ]220621_izvestaj_nezavisnog_revizora.pdf2021-06-21 10:43 2.1M 
[  ]220621_pozivnica.pdf2021-06-21 10:43 305K 
[  ]220621_zapisnik.pdf2021-06-21 10:43 879K 
[  ]240615 - bilans stanja homolje.1-7.pdf2015-06-02 00:49 1.7M 
[  ]240615 - bilans uspeha homolje.1-4.pdf2015-06-02 00:49 938K 
[  ]240615 - dnevni red homolje.pdf2015-06-02 00:49 664K 
[  ]240615 - godisnji izvestaj o poslovanju homolje.1-6.pdf2015-06-02 00:49 940K 
[  ]240615 - izjava homolje.1.pdf2015-06-02 00:49 161K 
[  ]240615 - izvestaj nezavisnog revizora homolje.1-4.pdf2015-06-02 00:49 1.0M 
[  ]240615 - izvestaj o promenama na kapitalu.1-5.pdf2015-06-02 00:49 1.4M 
[  ]240615 - izvestaj o tokovima gotovine homolje.1-2.pdf2015-06-02 00:49 494K 
[  ]240615 - napomena uz fin. izvestaje homolje.1-18.pdf2015-06-02 00:50 4.1M 
[  ]240615 - predlog odluke o izvestaju nezavisnog revizora.pdf2015-06-02 00:50 387K 
[  ]240615 - predlog odluke o poslovanju drustva homolje.pdf2015-06-02 00:50 342K 
[  ]240615 - predlog odluke o raspodeli ostvarene dobiti homolje.pdf2015-06-02 00:50 350K 
[  ]240615 - zapisnik sednice homolje.pdf2015-06-02 00:50 1.9M 
[  ]280421_odluka.pdf2021-04-15 22:22 302K 
[  ]280421_odluka_1.pdf2021-04-15 22:22 163K 
[  ]280421_odluka_2.pdf2021-04-15 22:22 174K 
[  ]280421_zapisnik.pdf2021-04-15 22:23 1.0M 
[  ]godisnji_izvestaj_homolje_2015.pdf2016-05-24 15:12 12M 

Apache/2.4.25 (Debian) Server at homoljead.co.rs Port 80